..  

Startsida
Aktiviteter
> Kalendarium
> Utbildning
> Fridykning
> Luftfyllning
> Dykplatser
> Utrustning
> Pooltider
Medlemsskap
> Information
> Anmälan
Lustiga huset
> Bildarkiv
> Dykarkiv
> Rensningar

> Säkerhet
Tumlaren
> Styrelsen
> Sektioner
> Ventilen
> Stadgar
Länkar
 
UDK Tumlaren Kalender
Även icke medlemmar är välkomna att deltaga i våra klubbaktiviteter, men Tumlare äger företräde vid begränsat deltagarantal.. Vid dykaktivitet måste du dock styrka att du är försäkrad genom SSDF. Ett klubbdyk med UDK Tumlaren förutsätter följande:
-Aktiviteten skall vara sanktionerad av någon i styrelsen och bör annonseras via hemsidan samt gruppmail.
- Aktiviteten skall följa SSDF dykpraxis.

Styrelsen vill understryka vikten av att använda parlina då många olyckor kan undvikas genom att eliminera risken för parseparation.