..  

Startsida
Aktiviteter
> Kalendarium
> Utbildning
> Fridykning
> Luftfyllning
> Dykplatser
> Utrustning
> Pooltider
Medlemsskap
> Information
> Anmälan
Lustiga huset
> Bildarkiv
> Dykarkiv
> Rensningar

> Säkerhet
Tumlaren
> Styrelsen
> Sektioner
> Ventilen
> Stadgar
Länkar
 
Utbildning
Tumlaren
Länkar

Luftfyllning

 

Medlemmar har tillgång till fri luft!
Icke medlemmar betalar 50:-/flaska.

Luftfyllning sker i klubblokalen på Hildur Ottelinsgatan 6 på torsdagar 18.00.
Den som önskar luftfyllning skall kontakta pumparen via telefon senast onsdag 18.00.
Du finner aktuell pumpare via länken nedan.
> Pumpschema

Vi erbjuder även nitroxkompatibel luft. Betalning sker till BG 5692-7635

De som återlämnar klubbflaskor skall meddela aktuell pumpare via telefon om detta.