..  

Startsida
Aktiviteter
> Kalendarium
> Utbildning
> Fridykning
> Luftfyllning
> Dykplatser
> Utrustning
> Pooltider
Medlemsskap
> Information
> Anmälan
Lustiga huset
> Bildarkiv
> Dykarkiv
> Rensningar

> Säkerhet
Tumlaren
> Styrelsen
> Sektioner
> Ventilen
> Stadgar
Länkar
 

Medlemskap
- anmälan -

 

Så här blir du medlem:

Så här blir du medlem eller förnyar ditt medlemskap:
1. Använd nedan länk för att fylla i anmälningsformuläret.
Detta gäller även om du var medlem föregående år!
>> Anmälningsformulär

2. Betala in medlemsavgiften på det bankgiro du får när du fyllt i formuläret ovan. Kontrollera beloppet, samt att du angivit namn och personnummer.
Om inbetalningen avser mer än en person skall detta framgå tydligt.

3. Om du i anmälningsformuläret anmält att du vill ha badkort så ordnas detta av medlemsansvarig.
Då Fyrishov inte handhar detta alla dagar i veckan kan det ta några dagar.
Du kommer att få information om var och när kortet kan hämtas.


Välkommen!

 


För att inte missa någon information inom klubben bör du ansluta dig till Tumlarens maillista.

Fyll i din e-post adress nedan för att
gå med i Tumlarens maillista. Du kommer att få ett mail till den e-post adress du angivit och i den måste du av säkerhetsskäl bekräfta din anslutning.
Du kan välja att bli borttagen från maillistan via en länk i en gruppmailmail som du fått.


E-post:
 
För att skicka en mail till alla i listan använder du
tumlarlistan@googlegroups.com