..  

Startsida
Aktiviteter
> Kalendarium
> Utbildning
> Fridykning
> Luftfyllning
> Dykplatser
> Utrustning
> Pooltider
Medlemsskap
> Information
> Anmälan
Lustiga huset
> Bildarkiv
> Dykarkiv
> Rensningar

> Säkerhet
Tumlaren
> Styrelsen
> Sektioner
> Ventilen
> Stadgar
Länkar
 
Utbildning
Tumlaren
Länkar

Medlemskap
- information -

  Uppsala Dykarklubb Tumlaren
Hildur Ottelinsgatan 6
752 31 Uppsala
 

Som medlem i Tumlaren får du

- Träningstider på Fyrishov, Onsdag- och Söndagskvällar
- Fri luft året runt
- Nitrox mot låg avgift
- Hyra/låna klubbens utrustning till förmånliga priser
- Deltaga vid klubbdyk och resor
- Försäkring via Svenska Sportdykareförbundet, SSDF
- SSDF´s tidning Sportdykare 5ggr/år
- Ersättningsmöjligheter ur Dumpningsfonden
- Massor av rabatter via SSDF medlemskort, titta här >
- Tillgång till Tumlaren maillista för kontakt med andra dykare och erhålla infomation från klubben eller andra medlemmar
- Förmånliga servicepricer hos Oceanictech i Stockholm

Medlemskapet löper per kalenderår.

OBS! Om du beställer badkort tillkommer 10 kr på nedan avgifter.

  Kategori
Avgift före 31/12 2017
Avgift 2018
Avgift efter 1/10 2018
  Senior -
fr om det år man fyller 16 år
540:-
660:-
420:-
  Junior -
t o m det år man fyller 15år
350:-
360:-
180:- 
  Senior -Extraansluten
huvudmedlem i annan SSDF klubb
300:-
420:-
200:-
  Styrelseledamot, Suppleant, Sektionsansvarig och Aktiv instruktör
(Enl. stadgarna § 4 mosvarande avgift till SSDF)
290:-
290:-
290:-