..  

Startsida
Aktiviteter
> Kalendarium
> Utbildning
> Fridykning
> Luftfyllning
> Dykplatser
> Utrustning
> Pooltider
Medlemsskap
> Information
> Anmälan
Lustiga huset
> Bildarkiv
> Dykarkiv
> Rensningar

> Säkerhet
Tumlaren
> Styrelsen
> Sektioner
> Ventilen
> Stadgar
Länkar
 
Utbildning
Tumlaren
Länkar

Pooltider i Fyrishov

 

När vi besöker Fyrishov skall vi medttaga giltigt badkort samt respektera tiderna.
Vi har tillträde till Fyrishov 30 minuter före och efter pooltiden.
Observera att badkort beställs via meldemsansvarig. Beställ badkort med minst 2 veckors varsel.

OBS!
Från 1 augusti 2009 kräver Fyrishov att när en apparatdykare finns i poolen måste vi ha en ansvarig på land. Denna person behöver inte vara utbildad dykledare utan skall finnas till hands för fyrishovpersonalen samt tillse att regler och tider efterföljs. Det åligger därför varje enskild medlem som apparatdyker i Fyrishov att säkra att det finns en person på land.


 
Dag
Typ av dykning
Tid
Bassäng
  Tisdag A+B 20.00-21.30 50:1
 
Onsdag
A+B
19.00-21.30
Wet west
 
Onsdag
A+B
19.30-21.30
Bana 1
  Söndag A+B 19.30-21.00 Bana 1
 
Söndag
A+B
18.30-20.30
Wet West
  A -Tillåten utrustning: fenor , mask, snorkel
B -Tillåten utrustning: utrustning för apparatdykning