..  

Startsida
Aktiviteter
> Kalendarium
> Utbildning
> Fridykning
> Luftfyllning
> Dykplatser
> Utrustning
> Pooltider
Medlemsskap
> Information
> Anmälan
Lustiga huset
> Bildarkiv
> Dykarkiv
> Rensningar

> Säkerhet
Tumlaren
> Styrelsen
> Sektioner
> Ventilen
> Stadgar
Länkar
 
Utbildning
Tumlaren
Länkar


Utbildning

Verkar det intressant att kunna uppleva fantastiskt vackra naturmiljöer, svävandes tyngdlös i klart vatten?
Eller är du intresserad av att studera vrak med just sin unika historia? Oavsett intresse är sportdykning en fritidsverksamhet som främst handlar om upplevelser, äventyr och kamratskap.

Tumlaren kan erbjuda dig att förverkliga din dröm i form av en gedigen utbildning.

Har du frågor kring utbildning kontaktar du utbildningsansvarig David Ericsson, E-post: dykutbildning.tumlaren@gmail.com

Är du instruktör och medlem i UDK Tumlaren får du nyttja klubbens pooltider för utbildning. Tumlaren har en policy gällande detta, den finns avgiven längst ner på sidan.Våra dykutbildningar


Enstjärnig dykkurs - CMAS *


Enstjärnig dykkurs är grundkursen inom CMAS/SSDF.

Efter avslutad kurs har du tillräcklig kunskap och vattenvana för att dyka i öppet vatten till max 20 meter tillsammans med en mer erfaren parkamrat som har minst CMAS/SSDF tvåstjärnigt certifikat. I utbildningen ingår lektioner i dykfysik, tabeller, dykmedicin och tillämpad dykning samt utbildning i Hjärt-lungräddning. Dessutom även praktisk träning i grundläggande livräddning.

Grundkravet för att få börja kursen är att man fyller minst 15 år det året kursen påbörjas, att man kan simma minst 200 meter och att man har genomgått en godkänd läkarundersökning.Tvåstjärnig dykkurs – CMAS **

Tvåstjärnig dykkurs är fortsättningskursen inom CMAS/SSDF.

Detta är kursen för dig som vill prova lite mer avancerad dykning. Under utbildningen får du lära dig grundläggande teori och praktik för lite mer avancerade dykmetoder som tex nattdyk, vrakdyk, djupdyk och vinterdyk. Under utbildningen får du genomföra ett antal olika dyk med varierande dykmetoder. För att få påbörja den här kursen ska du inneha CMAS/SSDF enstjärnigt certifikat eller motsvarande. När du sedan har minst 15 dyktimmar anses du erfaren nog att ta hand om dykare med CMAS/SSDF enstjärnigt certifikat.
Efter din tvåstjärniga kurs anses du även kvalificerad att gå vidare på olika specialkurser som tex dykledarkurs och nitroxkurs.


Trestjärnig dykkurs – CMAS ***

Den högsta sportdykutbildningen inom CMAS/SSDF.

Som trestjärnig dykare förväntas du ha mycket stora kunskaper inom sportdykning, både praktiskt och teoretiskt. Under kursens gång får du kompletta kunskaper om bla dykmedicin, fysik och avancerade dykmetoder.
Dessutom får du genomföra övningar som ska ge dig praktiska färdigheter i avancerade dykmetoder och organisation och dykledning av grupper med dykare av alla certifikatstyper.

En erfaren och ansvarsfull dykare som anses kompetent att leda andra dykare, oberoende av certifikat. Efter den här utbildningen anses du vara kompetent att dyka till max 39 meters djup.


Dykledarkurs

Som dykledare ansvarar man för att klubbdykningar eller andra typer av dyk som har dykledare utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Dykledaren har kunskaper om dykmetoder, säkerhetsrutiner, larmning och oxygenterapiutrustning. Dykledaren har alltid det övergripande säkerhetsansvaret vid dykning. Dykparen som genomför dykningar för dykledare har dock själva totalt ansvar för sin dykning under vattnet.
Prova-på-dyk


Om du är nyfiken på sportdykning men inte riktigt har bestämt dig ännu för en dykkurs rekommenderar vi ett introduktionsdyk under lugna former i vår bassäng.

Eller varför inte ge bort en upplevelse till en vän i form av ett presentkort på ett prova-på-dyk?
Kraven är att man fyllt 15 år och ifylld hälsodeklaration.
Hälsodeklaration 


Tumlarens interna policy (fastställd under styrelsemöte 2014-03-11)

- En instruktör som genomför en utbildning* där UDK Tumlarens pooltider nyttjas skall vara medlem i UDK Tumlaren samt inneha giltigt badkort.
- En elev som genomgår en utbildning* där UDK Tumlarens pooltider nyttjas skall vara medlem i UDK Tumlaren samt inneha giltigt badkort.

- En prova-på eller refreshaktivitet där UDK Tumlarens pooltider nyttjas skall ledas av en för aktiviteten behörig person. Denne skall vara medlem i UDK Tumlaren samt innneha giltigt badkort.
- En person som genomgår en prova-på eller refreshaktivitet vid ett enstaka tillfälle där UDK Tumlarens pooltider nyttjas tilldelas ett engångskort av den aktivitetsansvarige.
- Utbildning och prova-påaktivitet skall anmälas till och godkännas av utbildningsansvarige.

* Som utbildning räknas sådan aktivitet där eleven erlägger avgift och/eller erhåller intyg, diplom, certifikat eller liknande som verifikation på genomförd aktivitet.